LeagueBoards.net Legacy Forums Archive — TR

Hizmet Durumu Forumuna hoş geldiniz

1
Comment below rating threshold, click here to show it.

NOC

Ağ Operasyonları Merkezi

08-29-2013

Sihirdarlar, Hizmet Durumu forumuna hoş geldiniz! Burada devam eden sorunlarla ya da üzerinde çalıştığımız olaylarla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Riot’ta sorunlarla ve yama güncellemelerinin süreleriyle ilgili bilgileri oyuncularımıza mümkün olduğunca güncel ve sağlıklı bir şekilde iletmeye çalışıyoruz.

Oyunu haftanın yedi günü, günde yirmi dört saat çalışır halde tutmayı amaçlıyoruz ve bu performansı etkileyebilecek sorunlar karşısında gösterdiğiniz sabır için teşekkür ediyoruz. Güncellemeler ve bilinen sorunlarla ilgili duyurular için lütfen düzenli olarak burayı ziyaret edin.

Adalet Meydanlarında görüşmek üzere!

-Riot NOC


1

Served by k8s-leagueboards-legacy-pods-4d522486a3f9-unntd · Please include this when making a bug report.

This is a fanmade archive of the leagcy League of Legends forums/boards. If you have any comments, please use the contact form.

LeagueBoards.net isn't endorsed by Riot Games and doesn't reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing League of Legends. League of Legends and Riot Games are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc. League of Legends © Riot Games, Inc.